Svojom podrškom ili donacijom pomozite nam u kreiranju Fonda ‘Zajedno smo sigurne’ i osigurajmo bolju budućnost za žene i djecu poslije boravka u Sigurnoj kući!

Donaciju možete izvršiti putem računa 3387302205402474 otvorenog kod  UniCredit Bank dd. Mostar sa naznakom za Fond ”Zajedno smo sigurne”.

Vašu donaciju možete uplatiti i online klikom na dugme DONIRAJ. 

Prema važećim zakonima, žene i djeca mogu samo određeni period boraviti u Sigurnoj kući. U tom periodu stručni tim Fondacije lokalne demokratije pomaže ženama da vrate svoje samopouzdanje i daje im punu psihofizičku i socijalnu pomoć.

Ali nakon najduže 6 mjeseci žene moraju napustiti Sigurnu kuću i, nažalost, mnoge se nemaju gdje vratiti. Upravo zbog toga se pokreće Fond „Zajedno smo sigurne“ koji će pomoći i podržati žrtve nasilja da nastave svoj put transformacije u samostalne i stabilne pojedinke, koje se brinu za sebe i svoju djecu.

Prikupljenim sredstvima će se osigurati siguran smještaj i finansijska sredstva za režije i troškove života za žene i djecu koji napuštaju Sigurnu kuću za period od tri do šest mjeseci, odnosno dok žene ne pronađu stabilno zaposlenje i budu u mogućnosti samostalno iznajmiti stan.

Rad i djelovanje Fondacije lokalne demokratije i Sigurne kuće podržala je Oak fondacija sa sjedištem u Švicarskoj. Ova fondacija sredstva usmjerava na rješavanje pitanja od globalnog društvenog i ekološkog značaja, naročito na ona koja imaju važan uticaj na život ugroženih osoba.

Sigurna kuća Sarajevo

Od osnivanja 2000. godine u Sigurnoj kući Sarajevo je boravilo 2002 žena i djece.

Sigurna kuća Sarajevo
Kapacitet Sigurne kuće - Skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici na području Kantona Sarajevo je 25 korisnica/ka, 10 žena i 15-ero djece. U 2019. smo imali 112 korisnica/ka. Ukoliko ste žrtva nasilja u porodici prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj 033 222 000. Osnovni cilj rada Skloništa je obezbjeđenje fizičke zaštite i sigurnosti žrtava, kao i psihosocijalni tretman u cilju prevazilaženja traumatskih iskustava i reintegracije u društvenu zajednicu.
Centar za žene-Žrtva ste nasilja u porodici ili partnerskog nasilja, samohrana majka, žena na socijalnoj margini ili žena žrtva rata?
Želite prijaviti nasilje ili dobiti podršku, nemate informaciju što možete poduzeti, kako si možete pomoći, zaštititi sebe i djecu, potrebna Vam je pravna, psihološka ili socijalna podrška? Obratite nam se! Naša pomoć je besplatna, povjerljiva i prilagođena Vašim potrebama.
Sklonište za djevojke žrtve seksualnog nasilja
Od 2002. godine u okviru Sigurne kuće pokrenut je rad Skloništa za djevojke žrtve seksualnog nasilja, incesta, silovanja, porodičnog nasilja i drugih oblika nasilja. Kapacitet je 10 djevojčica/djevojaka starosne dobi od 12 godina do ponoljetstva. Primarni cilj Skloništa je obezbjeđivanje direktne zaštite djevojaka, psihoterapijski tretman u cilju rehabilitacije i resocijalizacije (nastavak školovanja, detraumatizacija i prevazilaženje traumatskih iskustava, ponovno uključivanje u društveni život).
Siguran smještaj u prelaznom periodu

Siguran smještaj u prelaznom periodu

Osiguravanjem sigurnog smještaja bi se osigurao prostor za stanovanje u periodu tranzicije prema samostalnom životu i ka novom početku.
Novčana sredstva za režije i smještaj

Novčana sredstva za režije i smještaj

Ukoliko su kapaciteti smještaja popunjeni, potrebna je pomoć u prvih nekoliko mjeseci za troškove alternativnog smještaja.
Novčana sredstva za higijenu i namirnice

Novčana sredstva za higijenu i namirnice

Životne namirnice, odjeća, higijena, školski pribor, pelena itd će se osigurati za prve mjesece tranzicije ka samostalnom životu.
SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM AKTIVNOSTIMA...

NOVOSTI

PODRŠKA ZA FOND

ZAHVALJUJEMO SE KOMPANIJAMA, ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA ZA DONIRANA NOVČANA SREDSTVA, ARTIKLE I OSTALE VIDOVE POMOĆI