FLD i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške”

FLD i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške”

Sharing is caring!

FLD i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške” u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP. Projekat se provodi na području Općine Stari Grad, u saradnji sa Općinom Stari Grad i sekretarima Mjesnih zajednica.

Ciljevi ovog projekta su da se podigne nivo opšte i specifične informisanosti o nasilju u porodici na području Općine Stari Grad, te da se omogući građanima/kama Općine Stari Grad pristup besplatnoj pravnoj i psihosocijalnoj pomoći i podršci kroz organizovanje predavanja, posjeta mobilnog tima i obezbjede informacije o postojanju ustanova i servisa koje mogu pružiti usluge za ciljanu populaciju.

Predavanja u Mjesnim zajednicama Općine Stari Grad počinju polovinom januara 2020. i trajat će do maja 2020.

Pozivamo sve građane i građanke sa područja MZ Mjedenica, Ferhadija i Baščaršija da nam se pridruže na prvom predavanju 14.01.2020. u 11:00 u Ul. M. Mustafa Bašeskija br.7, Kvadrant XII.

Pratite nas i budite u toku o terminima predavanja!

Za više informacija slobodno name se obratite na broj telefona 033 570 560 ili na email [email protected]