Potpisani Ugovori o dodjeli donacije sa ciljem podrške 5 žena bivših korisnica Sigurne Kuće i korisnica usluga Centra za žene u finansiranju njihovih poduzetničkih ideja

Potpisani Ugovori o dodjeli donacije sa ciljem podrške 5 žena bivših korisnica Sigurne Kuće i korisnica usluga Centra za žene u finansiranju njihovih poduzetničkih ideja

Sharing is caring!

U okviru projekta „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“ koji implementira Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Medicus Mundi Meditterania (Barcelona), uz finansijsku podršku Grada Barcelone, zadovoljstvo nam je objaviti da su 27.12.2019.godine u prostorijama Centra za žene zvanično potpisani Ugovori o dodjeli donacije sa ciljem podrške 5 žena bivših korisnica Sigurne Kuće i korisnica usluga Centra za žene u finansiranju njihovih poduzetničkih ideje, a koje su prethodno učestvovale u edukaciji jačanja edukacijskih usluga i usluga profesionalne orijentacije, ekonomskog osnaživanja i razvijanje poduzetničkih ideja kod žena žrtava nasilja u porodici.

Žene su posebno istakle svoju zahvalnost i priliku koja ima je pružena kroz finasiranje poduzetničkih ideja, da u skladu sa svojim resursima, i životnim sredinama gdje žive, prvi put imaju priliku da se ekonomski osamostale i razviju svoje male poduzetničke biznise.