Kompanija eXtea d.o.o. podržala Fond ”Zajedno smo sigurne” kroz donaciju i edukaciju za pokretanje biznisa i poslovnih vještina

Kompanija eXtea d.o.o. podržala Fond ”Zajedno smo sigurne” kroz donaciju i  edukaciju za pokretanje biznisa i poslovnih vještina

Sharing is caring!

Zahvaljujući donaciji i pruženoj podršci kompanije eXtea d.o.o. u vidu edukacije za pokretanje, vođenje biznisa i poslovnih vještina otvoreno je novo poglavlje za korisnice Sigurne kuće iz Sarajeva.

Kroz naš rad smo se bezbroj puta osvjedočili da su osnaživanje i podrška u ključnom momentu izlaska iz „Sigurne kuće“ prelomni za svaku ženu žrtvu nasilja. Veoma često žrtve nasilja nemaju podršku svoje porodice i bližeg okruženja, te im je kontinuirana pomoć u sticanju novih vještina i znanja od izuzetne važnosti kako bi pronašle posao i osigurale sredstva za sebe i djecu.

Zahvaljujemo se kompaniji eXtea d.o.o. koja je već prepoznata kao društveno odgovorna kompanija koja svake godine podržava projekte pomoći najranjivijim kategorijama naše društvene zajednice.


Osnovne djelatnosti eXtea d.o.o. su poslovno, finansijsko i IT savjetovanje, te razvoj software-a i softverski inženjering.

Ideja i smisao kompanije su pružanje usluga na domaćem i inostranom tržištu, ali uvijek za korak više. Pod tim se podrazumijeva korištenje stečenih znanja i vještina kako bi korisnik dobio više nego što je platio. Poslovne projekte ne uzimamo zdravo za gotovo, već radimo pregled i implementaciju po principu 360°. Što znači da ćemo pored osnovnih usluga za koje smo plaćeni, uvijek uraditi savjetovanje po pitanju istih iz kompletnih oblasti naše ekspertize.

Stručnost u oblastima: Finansija, FinTech-a, FMCG i IT industrije, obezbijeđena je kadrom sa višegodišnjim iskustvom (15 + godina) i međunarodnim obrazovanjem, koji može odgovoriti na izrazito zahtjevne i kompleksne izazove na domaćem i inostranom tržištu.