Društveno odgovorna kompanija BH Telecom pruža ruku podrške razvoju fonda Zajedno smo Sigurne!

Društveno odgovorna kompanija BH Telecom pruža ruku podrške razvoju fonda Zajedno smo Sigurne!

Sharing is caring!

Kako danas izgleda pomoć društveno – odgovornih kompanija prema fondu Zajedno Smo Sigurne. S obzirom na trenutno veoma teško stanje sa panedmijom i povećanim brojem poziva za prijavu nasilja nad ženama i djecom koje su žrtve nasilja ipak tračak nade pruža zajednički rad BH Telecom- a & Fondacije Lokalne demokratije.

Naime, Fond ZajednoSmoSigurne koji je osnovala Fondacija lokalne demokratije u BIH trenutno dobiva podršku za razvoj od strane građana, građanki i društveno odgovornih kompanija u BIH a koje u pravom smislu te rijeći opravdavaju svoje opredjeljenje, jedni od tih su BH Telecom d.d. Sarajevo. Kako to rade? Na način da zajedničkim aktivnostima i promocijom projekta potpomažu širenju sve većeg broja kompanija koje žele podržati naš fond kao i da obezbjeđuju aktivnu i zajedničku promociju markting aktivnosti te na taj način pune fond sredstvima koja će se utrošiti da se osigura siguran smještaj za žene i djecu žrtve nasilja, te im obezbjedi smještaj i podrškunakon boravka u sigurnoj kući.
Da li ste znali da u momentu osamostaljenja je ključna podrška za troškove života i smještaj za žene i djecu žrtve nasilja? Da li ste znali da se 60% žena vrati nasilniku jer im izostane podrška i nemaju svoju imovinu i svoj posao? Da li ste znali da sva novčana sredstva iz fonda će biti usmjerena ka pokrivanju tekućih troškova života; plaćanju režija i vrtića, kao i troškovima za školovanje djece. Da li znate da će sva sredstva iz fonda ili bilo koje podrške pomoći jednom djetetu da se školuje a jednoj majci da pronađe posao? Da, mnogo je pitanja i odgovora na koje Fondacija Lokalne demokratije ima odgovor a država nema sistemsko riješenje.
Zbog toga uvijek želimo uputiti sve rijeći zahvale svima koji su nam dali podršku a posebno kompaniji BH Telecom d.d. koja je u najtežim uslovima pokazala kako se otavarju vrata i pruža podrška jedne društveno odgovorne kompanije. Zbog toga još jednom želimo reći veliko HVALA i pozvati sve vas da nam se pridružite sa podršakom našem fondu te da slijedite primjere društveno-odgovornih kompanija kao što je to BH telecom d.d. Sarajevo.