Predstavljanje servisa Centra za žene Fondacije lokalne demokratije

Predstavljanje servisa Centra za žene Fondacije lokalne demokratije

Projektni tim Centra za žene Fondacije lokalne demokratije, u proteklom periodu mjeseca oktobra i novembra, posjetili su svih osam općinskih Službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, sa ciljem predstavljanja servisa koje pruža Centra za žene (besplatna pravna, psihološka i socijalna podrška), te je predstavljanjen projekat „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“, koji implementira Fondacija […]