KONTAKT

Kancelarija

Bravadžiluk bb, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 237 240 Fax: +387 33 236 899

SKLONIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI

71000 Sarajevo, BiH
Tel/Fax: 033 222 000
DOSTUPNA TELEFONSKA LINIJA 24 SATA

SOS TELEFON

Crvena linija za žrtve porodičnog nasilja
71000 Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387 33 222 000
PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ ŽENAMA

Radićeva 11
Tel/Fax: +387 33 570 560 / 570 561