FLD i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške”

FLD i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške”

FLD i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške” u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP. Projekat se provodi na području Općine Stari Grad, u saradnji sa Općinom Stari Grad i sekretarima Mjesnih zajednica. […]
Predstavljanje servisa Centra za žene Fondacije lokalne demokratije

Predstavljanje servisa Centra za žene Fondacije lokalne demokratije

Projektni tim Centra za žene Fondacije lokalne demokratije, u proteklom periodu mjeseca oktobra i novembra, posjetili su svih osam općinskih Službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, sa ciljem predstavljanja servisa koje pruža Centra za žene (besplatna pravna, psihološka i socijalna podrška), te je predstavljanjen projekat „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“, koji implementira Fondacija […]